Přejít na obsah | Přejít na hlavní menu

Měníme Vaše přání ve skutečnost

Mapa - menu obrázek

MAPA KDE NÁS NALEZNETE

Zde si můžete prohlédnout mapu, kde nás najdete. Také se můžete dozvědět něco málo o městě a okolí, kde naše firma sídlí.

Třeba Vám tyto informace pomohou, když už se za námi vydáte třeba pro váš nový rumpál, spojit tuto cestu k nám s hezkým výletem.

Mapa 1

Mapa 2

Mapa kde nás najdete

Skuteč náměstí

SKUTEČ - město odkud pocházíme

Nálezy hlazených kamenných klínů, sekeromlatů, šipek apod. dokazují, že značná část Skutečska byla osídlena již v mladší době kamenné. Písemně je Skuteč doložena ve 13. století, k roku 1289.

Stará osada Skuteč ležela na nejbližší obchodní cestě, vedoucí z Chrudimě na Trstenickou stezku. Ves byla povýšena na město pravděpodobně v I. polovině 14. století. Kromě rychtáře mělo město také purkmistra a konšely. Mělo hrdelní právo a soud, mučírnu a kamenný pranýř na náměstí. Skuteč trpěla drancováním v třicetileté válce jak císařskými tak i švédskými vojsky. V květnu 1862 sežehl požár celou východní část náměstí a dnešní Heydukovu ulici. V srpnu 1867 úplně shořela západní část náměstí a přilehlé části. Při posledních dvou požárech shořelo 306 domů a 120 stodol, chlévy atd. Po požáru v roce 1867 byly podsíně (podloubí) domů na náměstí zazděny.

V minulosti se Skuteč řadila mezi větší města v kraji. V roce 1843 zde žilo 3620 obyvatel. Již v roce 1878 byla postavena nová školní budova na náměstí (dnes budova městského úřadu). Měšťanská škola chlapecká byla zřízena v roce 1894 a o tři roky později byla otevřena měšťanská škola dívčí, od r. 1883 byla v provozu průmyslová škola pokračovací, později učňovská. Od roku 2000 je ve Skutči i Jazykové gymnázium Václava Jana Tomáška. Město Skuteč je známé obuvnickou tradicí a kvalitní skutečskou žulou.

Skuteč - kostel

Skuteč - náměstí 1

Skuteč - kamenolom

Skuteč - zatopený lom

Skuteč - náměstí 2

Skuteč - náměstí 3

Skuteč - letní koupaliště

Skuteč - schody ke kostelu

Skanzen Veselý Kopec

Skuteč - pohled od Přibylova

Skuteč - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Co můžete vidět ve SKUTČI

Město Skuteč je východištěm do nejvýchodnější části Železných hor. Železné hory zde díky svému složení daly podnět k velkému rozvoji kamenoprůmyslu. Ten sice již dávno nedosahuje původního rozsahu, ale významně ovlivnil celou oblast.

V dnešní Skutči návštěvníka zaujmou zejména četné historické památky: novogotická radnice na náměstí, mariánský sloup z 18. století (později doplněn o sochy sv. Floriána, Václava, Ludmily a Josefa), původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století s mimořádně hodnotným interiérem, původně gotický kostel Božího těla ze 14. století, Městské muzeum a galerie a další pozoruhodné stavby. Zkrátka ve Skutči nepřijdou ani milovníci roubených domků - jistě je zaujme Tomáškův dům čp. 508.

Památník hudebního skladatele Vítězslava Nováka je v domě na náměstí, kde bydlel a roku 1949 zemřel. Každoročně je v červenci pořádán hudební festival "Novákova Skuteč". V našem městě také žil vynikající akademický malíř-krajinář Gustav Porš (1888 - 1955). Mezi další významné rodáky patří hudební skladatel Václav Jan Tomášek (1774 - 1850). Pamětní desky zde má také František Jaroslav Rubeš (1814 - 1853), který zde působil jako soudce a je pohřben na místním hřbotově.

Okolí Skutče je bohaté na opuštěné žulové lomy s jezírky, které lákají k pěším výletům.

Hrad Rychumburk

Přírodní rezervace Toulovcovy maštale

Zámek Nové Hrady

Skuteč - zatopený lom Kaňon

Malba od Gustava Porše

Mapa Skutče a okolí

SKUTEČ a zajímavá místa

Mnoho zajímavých a krásných míst je i v blízkém okolí Skutče. Je zde k vidění mnoho přírodních krás, jako jsou zatopené lomy, krásné hluboké lesy, ale také mnoho kulturních památek a například i několik rozhleden.

Zde je výčet několika málo nejzajímavějších míst:

Hrad Rychumburk - Předhradí
Zřícenina hradu Košumberk - Luže
Barokní kostel - Luže
Přírodní skanzen - Veselý Kopec
Skanzen - Hlinsko v Čechách
Přírodní rezervace - Toulovcovy maštale
Rozhledna Borůvka - Proseč u Skutče
Přírodní rezervace - Malhošť
Barokní zámek Nové Hrady - Nové Hrady