Přejít na obsah | Přejít na hlavní menu

Měníme Vaše přání ve skutečnost

Jak se starat o terasu - menu obrázek

JAK SE STARAT O TERASU ?

Několik užitečných rad, které Vám poradí, jak se starat o Vaši dřevěnou terasu tak, aby zůstala velice dlouho krásná a jako nová.

1. Optimální ochrana pro Vaši dřevěnou terasu

Pro vysoce kvalitní dřevěnou terasu jste se rozhodli z dobrého důvodu. Aby dřevo zůstalo natrvalo hezké, mělo by být chráněno před nadměrným pohlcováním vlhkosti, před slunečním zářením, a také před mechanickým oděrem.

Vlivem povětrnostních vlivů a zatěžováním podlahy se během sezóny olej z povrchu pomalu odstraní, tím u dřeva může docházet k šednutí a proto potřebuje odpovídající údržbu i dodatečnou úpravu povrchu olejem. (U dřeva bez úpravy povrchu začne toto šednutí okamžitě).

2. Návod na údržbu - doporučení k natírání

Odolnost různých druhů dřeva závisí mimo jiné na hustotě a obsažených látkách. Nové dřevo by mělo být po zabudování nejprve vystaveno povětrnosti, aby se látky rozpustné ve vodě mohly „vymýt“. Plocha terasy z exotických dřevin by se měla upravit olejem až cca. 2 měsíce po pokládce, kdy dojde k přirozenému úbytku olejnatých látek z povrchu dřeva. Všechny řezné hrany je však doporučeno ihned po pokládce ošetřit speciálním olejem na dřevo z řady výrobků OSMO, aby se eliminovalo vymývání barviva a zároveň i tvorba trhlin.

Pozor ! Bangkirai i ostatní tvrdá exotická dřeva mají velké množství uložených olejnatých látek. Tyto obsažené látky z části prosakují na povrch během první fáze vystavení povětrnostním podmínkám a mohou být vyplaveny deštěm. Při vymývání může dojít k tmavému zabarvení např. světlých stěn, betonových desek a ostatních konstrukčních dílů. Voda by proto neměla vytékat u fasád nebo téci přes světlé podlahové krytiny. Před tím než dřevo začne šednout by měly být za suchého počasí naneseny dva nátěry. K tomu lze použít speciální oleje řady OSMO odpovídající druhu dřeva. V případě požadavku odlišného barevného odstínu lze také použít ochrannou olejovou lazuru OSMO odpovídající požadovanému barevnému odstínu. Dbejte na to, aby byl olej vždy rovnoměrně nanesen v tenké vrstvě a ve směru vláken dřeva. K tomu se ideálně hodí kartáč OSMO k natírání podlah 150 mm – pro rychlou práci ve stoje, která šetří záda. Již zešedlé dřevo je třeba před úpravou olejem odšedit OSMO odšeďovačem. Minimálně 12 hodin je pak potřeba nechat dřevo schnout. Doba schnutí může být delší za vlhkého a chladného počasí. Úplného proschnutí se dosáhne po 10 - 14 dnech.

3. Pravidelná údržba

Protože je povrch v nechráněných vnějších prostorách vystaven vysokému zatížení, měla by být pravidelně prováděna údržba povrchu a i malé poškození by mělo být okamžitě opraveno. Znečištění a odolné skvrny lze odstranit vodou a OSMO Wisch-Fixem. Poškození povrchu s úpravou olejem (např. malými kamínky) je třeba okamžitě důkladně očistit a znovu provést úpravu olejem. Zcela jednoduše lze takto opravit jenom určité části povrchu – není třeba žádné obrušování povrchu.

4. Kdy je potřeba provádět dodatečnou úpravu povrchu?

Speciální oleje na dřevo podléhají přírodnímu působení povětrnostních podmínek a jsou mechanicky „opotřebovávány“. Povrch lze jednoduše očistit a provést dodatečnou úpravu olejem, dříve než dojde k zešednutí. K tomu účelu je třeba celý povrch důkladně očistit kartáčem na násadě a velkým množstvím vody. Zelený povrch lze odstranit produktem OSMO Gard Clean. Po důkladném uschnutí by měl být povrch 1x natřen nátěrem, který byl naposledy aplikován, přičemž při přiměřeném mechanickém zatížení povrchů, které nejsou vystaveny povětrnosti, je jenom zřídka třeba jejich dodatečná úprava. Obrušování není oproti jiným nátěrovým systémům třeba.

Rychlý test ! Dokud při postřikování dřevěné plochy vodou odskakují kapky a voda se nevsakuje do dřeva, není ještě třeba dodatečná úprava povrchu.

5. Možné příčiny při známkách zvětrání povětrností

Pokud jsou na jaře patrné silné známky zvětrání povětrností, mohou být příčinou následující faktory:

  • Látky obsažené ve dřevu nebyly před úpravou „vymyty“ působením povětrnosti. Dřevo bylo nasyceno, oleje nemohly dostatečně proniknout do dřeva a zevnitř se s ním propojit.
  • Separační film na povrchu. Film s oddělujícím účinkem (např. pryskyřice a znečištění) zamezily potřebné penetraci a výrazně snížily přilnavost.
  • Nadměrné pohlcování vlhkosti. Kvůli nedostatečné konstruktivní ochraně dřeva (např. stále mokrý povrch, otvory pro šrouby ve spodní části rýh resp. drážek, nechráněné hrany po řezu) se vlhkost kapilárně nasaje a pronikne i do dřeva s úpravou povrchu.
  • Vlhkost dřeva je v době aplikace nátěru příliš vysoká. Oleje nemohou dostatečně proniknout do vlhkého dřeva a tím se nemohou zevnitř propojit se dřevem.
  • Pokud je naneseno příliš velké množství oleje, uzavřou se póry a vytvoří se vrstva. Následkem může být odprýskání. Oleje je proto třeba vždy aplikovat v tenké vrstvě a rovnoměrně. Při opravě povrchu byste měli postupovat následujícím způsobem: U částí povrchu s barevnými nedostatky doporučujeme uvolněné zbytky nátěru odstranit kartáčem na násadě a vodou, po uschnutí znovu 2x nanést olej. Na hladkém povrchu lze k čištění na sucho také použít jednokotoučový stroj se zeleným padem nebo s brusnou mřížkou (P80). Na větším a rýhovaném (drážkovaném) povrchu doporučujeme použít vysokotlaký čistící přístroj s plochým paprskem.

Pozor ! Nesmí dojít k poškození dřeva proudem vody (nepoužívat bodový paprsek a frézu na nečistoty).